Informacje

1. Egzaminy klasyfikacyjne z języka polskiego-25 sierpnia 10:00

2. Egzaminy poprawkowe z języka polskiego-26 sierpnia 10:00