ZAPRASZAMY NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W DNIU 1 WRZEŚNIA 2021 r. O GODZ. 10.00

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I–III

 W BUDYNKU SZKOLNYM MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO UCZNIOWIE I PRACOWNICY SZKOŁY ZE WZGLĘDU NA ICH BEZPIECZEŃSTWO.

STREFA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – BOISKO SZKOLNE.
UCZNIOWIE I RODZICE WCHODZĄ NA BOISKO SZKOLNE PRZEZ FURTKĘ OGRODZENIOWĄ OD STRONY ULICY SEJMOWEJ (OBOK WEJŚCIA DO INTERNATU), KTÓRA BĘDZIE OTWARTA 10 MINUT PRZED WYZNACZONĄ GODZINĄ.

ZAPLANOWANY CZAS POBYTU UCZNIA W SZKOLE ~ OK. 30 MINUT.

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach IV–VIII SP ORAZ I-III LO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 10.00 W SALACH LEKCYJNYCH. WEJŚCIE DO SZKOŁY OD STRONY TARASA SZEWCZENKI

KLASA IV – SALA 37

KLASA V – SALA 38A

KLASA VII – SALA 43

KLASA VIII – SALA 26

KLASA I LO – SALA 45

KLASA II LO – SALA 38

KLASA III LO – SALA 14

KLASA III O – SALA 43

Przypominamy o podstawowych zasadach obowiązujących w reżimie sanitarnym:
• przed wejściem do szkoły dezynfekujemy ręce,
• w częściach wspólnych nosimy maseczkę.

Zebranie z rodzicami uczniów klasy I SP odbędzie się w dniu 30.08.2021 r. o godzinie 16:00

Zebranie z rodzicami uczniów klasy VII SP oraz I LO odbędzie się w dniu 01.09.2021 r. o godzinie 16.30