Kampania ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Legnickie placówki oświatowo-wychowawcze od dwudziestu lat uczestniczą w tej ogólnopolskiej kampanii, której propagowaniu służą m.in. konkursy plastyczne i literackie. Organizatorem jest Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych z Poznania.
W 2021 roku działania profilaktyczne były prowadzone pod hasłem
„W poszukiwaniu szczęścia”. Celem kampanii było m.in. wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów oraz ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.

Nasi laureaci: Marcin Sulowski SP 5,

GRATULUJEMY !!!!
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 19 maja 2022r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Legnicy.