Wyróżnienie w 3 Konkursie Literackim

Uczennica klasy III gimnazjum, Martyna Wojtysiak, zdobyła wyróżnienie w 3. Konkursie Literackim dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska. Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na sprawy społeczne i zachęcenie do tworzenia wypowiedzi kształtujących i propagujących postawy rozumiane jako współczesny patriotyzm. Nagrodzony wiersz Martyny znalazł się w okolicznościowym almanachu. Uczennica przekazała tomik poezji szkolnej bibliotece i tam można przeczytać doceniony i wyróżniony utwór.
Gratulujemy!