OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ W LEGNICY

W której encyklice papież Jan Paweł II akcentował godność, świętość i nienaruszalność życia…>więcej…<