Jesteś tutaj:

Dzień: 2009-12-16

18.12.2009 odbędzie się etap szkolny Olimpiady Ligwistyki Matematycznej.

Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków. Termin zgłoszenia do konkursu upływa 17.12.2009.

Wszystkich chętnych zapraszamy. Koordynator konkursu: Joanna Świątkowska.

W dniu 16.12.2009 i 17.12.2009 odbędzie się etap szkolny Konkursu Liga Naukowa w części odpowiednio humanistycznej i matematycznej.

Przypominamy, że termin zgłoszenia do koordynatora konkursu, pani Joanny Świątkowskiej, upływa 15 grudnia 2009 r. Zapraszamy.

Laureaci konkursu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz są przyjmowani do wybranego LO niezależnie od kryteriów.

Do góry