Natalia Biszczak i jej pamiętnik pokoleń

Nasz obecna uczennica Natalia Biszczak z I klasy gimnazjum jest laureatką (zajęła III miejsce) w konkursie powiatowym Nasza ziemia nasz dom – pamiętnik pokoleń. Swój sukces co prawda osiągnęła będąc jeszcze uczennicą w szkole podstawowej w Dąbiu, ale temat jej pracy jest nam bardzo bliski, gdyż opowiada o losach Łemków wysiedlonych z ziem rodzinnych na ziemie odzyskane w wyniku akcji Wisła. Konkurs został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40. Zapraszamy więc do przeczytania tej, jakże ciekawej i osobistej pracy o losach rodzinnych dzisiejszej naszej uczennicy! Natalio tak trzymaj, gdyż pamięć o przeszłości tylko może zbudować nasz charakter i poczucie świadomości kim jesteśmy i skąd są nasze korzenie. >>otwórz<<

    Możliwość komentowania jest wyłączona