Jesteś tutaj:

Dzień: 2015-09-28

Informacje o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania obowiązujących w szkole znajdują się w statucie szkoły- rozdział trzeci, strona 12.
Wymagania edukacyjne i szczegółowe zasady przedmiotowe znajdują się w bibliotece szkolnej.

W piątek 25 września, w ramach zajęć z religii greckokatolickiej, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy obejrzeli wystawę ikon znajdującą się w galerii przy Parafii św. Józefa Opiekuna Zbawiciela w Legnicy. Uczestnicy zapoznali się z pracami, które powstały podczas tegorocznych warsztatów ikonograficznych, odbywających się w tutejszej parafii. Od kwietnia do czerwca bieżącego roku powstało blisko 30 ikon Chrystusa Pantokratora, a także jedna wspólna ikona przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego.
Wystawę prezentował znany legnicki artysta Grzegorz Niemyjski, który podczas warsztatów prowadził zajęcia praktyczne. Już w pierwszych słowach swego wystąpienia zaznaczył, że ikona zawsze musi być włączona w tajemnicę liturgii i nie można jej zrozumieć poza tym kontekstem. Twórca ikony – mówił artysta – nie powinien wykraczać poza ramy ikonograficznego kanonu, ale może poprzez swoje niepowtarzalne szczegóły nadawać wyjątkowy charakter swojemu dziełu. W dalszej części spotkania uczniowie dowiedzieli się o różnych materiałach wykorzystywanych w pisaniu ikon oraz o sposobie ich wykonywania. Opowiadając o ikonografii i analizując wystawiane prace, artysta starał się zainspirować młodzież do malowania i zachęcał do udziału w przyszłorocznych warsztatach.
Na zakończenie ks. Mirosław Drapała podziękował panu Grzegorzowi Niemyjskiemu za możliwość głębszego wejścia w tajemnicę ikony i towarzyszenie podczas oglądania wystawy. Spotkanie zakończyło się modlitwą „Ojcze nasz”, której śpiew wyjątkowo współbrzmiał z przestrzenią wypełnioną ikonami.
(www.legnica.cerkiew.net.pl)

Do góry