informacja dla rodziców i uczniów

Informacje o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania obowiązujących w szkole znajdują się w statucie szkoły- rozdział trzeci, strona 12.
Wymagania edukacyjne i szczegółowe zasady przedmiotowe znajdują się w bibliotece szkolnej.

    Możliwość komentowania jest wyłączona