zmiana harmonogramu rekrutacji

Wyniki rekrutacji dla szkół podstawowych 7.05.2020r