Filar Planu Daltońskiego- Współpraca

Współpraca, umiejętność pomagania innym i proszenia o pomoc jest podstawą w życiu codziennym każdego człowieka.

Zadania w planie daltońskim zachęcają uczniów do współpracy i twórczości wspólnej.Każde dziecko zna swoją rolę w zespole, potrafi korzystać z umiejętności kolegów, szanując ich pracę.Nasi uczniowie dobrze wiedzą, że praca razem to szukanie kompromisów, wysłuchanie, respektowanie słabości innych i przyjmowanie idei. Najważniejszym aspektem pracy w grupie jest uświadomienie uczniom, że tylko współdziałając osiągamy cel.