Jesteś tutaj:

Dzień: 2021-01-15

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że po feriach tj. od poniedziałku 18 stycznia 2021 r.  klasy 1-3 szkoły podstawowej będą odbywały naukę tradycyjnie, w trybie stacjonarnym. W klasach 4,7,8 szkoły podstawowej oraz liceum zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie z  planem zajęć.

Więcej „Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!”

Odpowiedzialność za proces uczenia się to powierzanie uczniom odpowiedzialności za wyniki tego procesu oraz za sposób w jaki ten końcowy wynik powstaje. Dzięki temu, akcent procesu dydaktycznego przesuwa się z wykonywania poleceń, niejednokrotnie bardzo czasochłonnych, w kierunku prawdziwego opanowania materiału. W procesie tym ważnym elementem jest kontrola.

Więcej „Filar Planu Daltońskiego – ODPOWIEDZIALNOŚĆ”

Do góry