Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że po feriach tj. od poniedziałku 18 stycznia 2021 r.  klasy 1-3 szkoły podstawowej będą odbywały naukę tradycyjnie, w trybie stacjonarnym. W klasach 4,7,8 szkoły podstawowej oraz liceum zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie z  planem zajęć.

W związku ze zmianą terminu ferii szkolnych, ogłaszam dzień 19 stycznia –Święto Jordanu dniem wolnym od zajęć dydaktycznych  w szkole.

W klasach 1-3 w tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńcze.

Proszę o bieżące śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Rodzice i uczniowie klasy 8 SP i III LO- proszę o zgłaszanie potrzeby organizacji konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły z poszczególnych przedmiotów.

Internat szkoły pracuje od poniedziałku do piątku a w niedzielę od godziny 15.

Egzaminy próbne odbędą się po powrocie nauki stacjonarnej.

Wszystkim Państwu w Nowym Roku życzę zdrowia i pogody ducha. Dyrektor Szkoły – Anna Hawrylczak-Małańczak