Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl. Jest to strona m.in. dla uczniów i nauczycieli, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wyszukiwarce każdy zainteresowany może łatwo znaleźć stypendium lub konkurs najbardziej odpowiadający jego pasjom, talentom i potrzebom. W 2011 r. odwiedzający serwis mogli ubiegać się o 15 600 stypendiów o łącznej wartości 111 mln zł. Serwis powstał w 2006 r. i prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange. Jednocześnie, Ministerstwo zachęca do udziału w konkursie „Moje stypendium – Opowieści stypendialne” – informacja o konkursie znajduje się poniżej.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:
• Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski i zagranicy)
• Artykuły o stypendiach i grantach
• Konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
• Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku stypendialnego

Wszelkie informacje na temat serwisu oraz konkursu można uzyskać kontaktując się z:

Małgorzata Stradomska-Kalinka
Fundacja Dobra Sieć
ul. Marszałkowska 6/17, 00-590 Warszawa
tel: 724 361 204, (22) 825 70 22
m.stradomska@mojestypendium.org
www.mojestypendium.pl
www.facebook.com/mojestypendiumpl

1.Rozpoczęcie Roku Szkolnego: 3 września 2012 godz. 10.00
2.Posiedzenie Rady Pedagogicznej:30 sierpnia 2012, godz.8.30
3.Internat ZSO nr 4 będzie czynny 2 września od godz.16.00
4.Do dnia 4 września uczniowie klasy pierwszej liceum powinni złożyć wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok2012/2013.

Dofinansowanie przysługuje uczniom, których dochód na 1 członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351 zł lub występuje jeden z wymienionych poniżej warunków
( ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy , alkoholizm, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe). Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły

W pierwszym tygodniu wakacji (02-06.07) odbywać się będą zajęcia języka angielskiego.
Zapraszamy wszystkich uczniów w godzinach od 10-12 do Sali 45.

Irina Rudakowa

Wyniki egzaminu klasy III gimnazjum w bieżącym roku szkolnym, w każdej części przewyższają średnie wyniki miasta i województwa.
Wyniki indywidualne uczniów osiągnęły poziom wyników najwyższych :

 • z trzech przedmiotów)( język polski, angielski, niemiecki) egzamin gimnazjalny został oceniony na 100%, ( 100 centyl)
 • z histori i wos-u najwyższy wynik to 97%,( 100 centyl)
 • z matematyki -93%,( 97 centyl)
 • z biologii, fizyki, chemii, geografii -85 %,( 98 centyl)

Uwaga: centyl oznacza ,że w przypadku np. 97 centyla , wynik wyższy w województwie ma jedynie 3% gimnazjalistów.

Gratulujemy uczniom.
Gratulujemy i dziękujemy Nauczycielom.

Klasy I i II liceum naszej szkoły uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych z chemii prowadzonych przez dr inż. Bogusławę Werner w Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Zajęcia odbywały się w dniach :

11.04.2012r.- Określamy stężenie molowe i procentowe kwasu solnego posługując się analizą alkacymetryczną.
18.04.2012r.- Metody zapobiegania i wczesnego wykrywania korozji w połączeniu z analizą jakościową kationów: Fe2+, Zn2+, Cu2+
25.04.2012r.- Analiza jakościowa
kationów :Ca2+, Cu2+,Fe3+,Zn2+, Ag+, Ba2+
anionów: Cl, SO42-
09.05.2012r.- Określamy twardość wody metodą miareczkową

Nasi uczniowie byli bardzo skupieni na poprawnym i dokładnym wykonaniu analiz i obliczeń, a także zadowoleni z możliwości uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

Nauczyciel chemii Agata Kotuła

30.03.2012 w ramach projektu „Deutschwagen-Tour” naszą szkołę odwiedziła
pani Małgorzata Urlich-Kornacka – lektor języka niemieckiego, która
przeprowadziła niestandardowe zajęcia języka niemieckiego dla uczniów klas
gimnazjalnych.

A oto i jej relacja z pobytu u nas:

„Am heutigen Tag besuchte der Deutsch-Wagen zwei Schulen in Legnica. Zuerst
begab er sich zum Schulkomplex Nr. 4, der in der Szewczenki-Straße liegt.
Leider konnte das Navigationssystem die Straße nicht finden – die Straße
hieß früher Panzerna-Straße und wurde vor zwei Jahren in die
Szewczenki-Staße, also in die Straße des urkainischen Helden umbennant: in
der Schule lernt nämlich die Jugend der ukrainischen Minderheit. Taras
Hryhorowycz Szewczenko – der ukrainische Nationaldichter hat die Lektorin
gleich am Eingang der Schule begrüßt.
Die Lektorin hat Workshops für zwei Gruppen durchgeführt. Zuerst wurden die
Preise für die Schüler verliehen, die in zwei Wettbewerben die besten Plätze
gewonnen haben, dann wurde mit den Animationen begonnen. Es wurde getanzt,
gesungen und die Porträts wurden gemalt. Natürlich konnte das aktuelle
polnisch-ukrainische Thema nicht fehlen – Euro 2012. Der Wortschtz zum Thema
Fußball wurde gründlich wiederholt und ein Fußballspiel durchgeführt.”

Do II etapu Legnickiego Konkursu Matematycznego przystąpiło ogółem 71 uczniów, w tym 36 uczniów szkół podstawowych i 35 uczniów gimnazjum.
Nasz uczeń Mateusz Łukasik zajął IV miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.

30 marca 2012 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w VI edycji „Humoriady”, konkursu kabaretowego organizowanego cyklicznie przez nauczycieli – polonistów Gimnazjum Nr 5 w Legnicy. Uczniowie wystąpili w składzie: Oliwia Gębal, Lidka Oświęcimska, Olga Koczańska, Joanna Ułazowska, Julia Rewak, Katarzyna Pastuszka, Michał Madarasz, Tomasz Ducki i Mateusz Łukasik. Tytuł potyczek kabaretowych brzmiał: „Portret kobiety – literatura, historia, życie”, a tekst przygotowany przez naszych uczniów zaczerpnięty został z książki Joanny Chmielewskiej pt. „Jak wytrzymać ze współczesną kobietą?”. Choć tym razem gimnazjaliści nie weszli na podium, doczekali się wyróżnienia za najlepszy tekst.

W dniu 20 marca odbyła się VII edycja konkursu „Znam powiat legnicki jak swój dom” organizowanego przez Starostwo Powiatowe, PTTK oddział w Legnicy oraz PWSZ w Legnicy. Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Rowerem przez powiat legnicki”.

Drużyna IV Liceum Ogólnokształcącego wystąpiła w składzie:

 • Anna Prokopczuk,
 • Damian Poliwka,
 • Tomasz Wrona.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli II miejsce, ustępując tylko drużynie z II Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy!!!

Gimnazjaliści:

 • Mateusz Łukasik
 • Aleksandra Tracz
 • Sławomir Jadłosz

zajęli pierwsze miejsce w VII Konkursie Krajoznawczym „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”, pokonując 9 szkół gimnazjalnych.

Opiekunem uczniów była p.Anna Motak

Z okazji dnia wiosny dnia 21 marca2012r przeprowadzony został dla gimnazjum szkolny Konkurs Ekologiczny „Ekologia a zdrowie człowieka” .Wzięło w nim udział 21 uczniów.

Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na postępowanie ekologiczne w codziennym życiu a także bycie wzorem dla innych.
Konkurs ten jest od wielu lat wpisany w tradycję naszej szkoły i cieszy się powodzeniem wśród uczniów.

Skład komisji konkursowej:

 • Pani Katarzyna Łochowska -z Sanepidu legnickiego
 • Panii Teresa Janusz – pielęgniarka szkolna
 • Pani Anna Tymrakiewicz –nauczycielka biologii

Konkurs prowadził Paweł Orłowski-uczeń klasy III gimnazjum.
Uczniowie odpowiadali na pytania ekologiczne i o uzależnieniach.

W wyniku eliminacji pierwsze 3 miejsca zdobyli :

I miejsce –Olena Hawran, Kamila Lurka i Alicja Miłosz z klasy I
II miejsce- Aleksandra Merena,Lidia Oświęcimska,Joanna Ułazowska i Michał Madarasz z klasy II
III miejsce – Grzegorz Górka, Mateusz Łukasik i Sławek Jadłosz z klasy III

Uczniowie otrzymali dyplomy za zajęcie I,II,III miejsca a pozostali-
za udział w konkursie . Książeczkę ekologiczną ufundował legnicki
Sanepid dla wszystkich uczestników.
Na zakończenie konkursu był poczęstunek ekologiczny :soczki,owoce oraz batoniki ekologiczne od Rady Rodziców.
Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.

Organizator konkursu:
Anna Tymrakiewicz,nauczycielka biologii

Конкурс на рекламу рідної мови відбувся в нашій школі 27 лютого 2012 року. Учні гімназії та ліцею приготовлювали плакати. Головна мета плакату – збереження, плекання, розмова молоді своєю рідною мовою.

Переможці конкурсу:

Гімназія

І місце – Борис Пецушок, Михайло Мадараш, Михайло Стависький, Іван В’євюрка, Данило Пашинський, Тома Дуцький

ІІ місце – Клавдія Корб’єль, Клавдія Лісіцька, Олена Гавран

ІІІ місце- Валентин Патек, Дмитро Ковба, Аліція Мілош, Каміль Лятковський, Радослав Шимчик

Вирізнення – Славомир Ядлош, Матей Малиняк, Матей Лукасік, Михайло Ковальчик, Григорій Ґурка, Мірелла Супернак

Ліцей

І місце – Анна Поповчак, Єнджей Малиняк

Вирізнення – Юстина Трохановська

Нагороди на конкурс заспонсорував почесний консул України у Вроцлаві Григорій Дік.

Поздоровляємо всіх переможців конкурсу і бажаємо дальших успіхів!

Ольга Височанська
Ірина Мадараш

Do góry