Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego, poniedziałek 2 września godzina 10.30.
Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły o godzinie 9.45.
Zebrania rodziców klas pierwszych 2 września godzina 16.30

Rada pedagogiczna odbędzie się 26.08 o godzinie 10 i 30.08 o godzinie 12.00
Egzaminy poprawkowe odbędą się 30.08.o godzinie 8.30

Informujemy, że zebranie dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej odbędzie się 12 czerwca o godzinie 16.30

15 травня 2019 р. відійшов у небеса наш друг, із 4-го Загальноосвітнього ліцею у Лігниці (1969-73), Володимер Грицик.
Вічна Йому пам’ять!

Więcej o: Szkoła kuźnią talentów…

Uczeń klasy I liceum, Piotr Mroczek, aplikował do programu wymiany uczniów szkół średnich FLEX. Program ten jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA przy wsparciu Kongresu USA. Realizowane w ramach projektu programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów. Stypendysta programu mieszka przez rok w amerykańskiej rodzinie i uczęszcza do amerykańskiej szkoły. Piotr przeszedł kilkustopniową eliminację krajową, by z grupy ponad 3.000 uczniów znaleźć się wąskiej ok. dwustuosobowej grupie. Po kolejnej eliminacji poddał się weryfikacji przez niezależny zespół amerykańskich ekspertów i został wybrany do ścisłej pięćdziesięcioosobowej czołówki (finalists i alternates ). Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze chwilę poczekać.

To wielki sukces naszego ucznia. Serdecznie gratulujemy!

Więcej o: Konferencja

Pojęcie depresji wśród społeczeństwa jest powszechnie znane i spowodowane przede wszystkim szybkim wzrostem nowych osób zmagających się z tą chorobą. Ale depresja to nie tylko problem „starszego pokolenia”.

Coraz częściej dotyka ona również młodych ludzi.

W celu głębszego poznania oraz zrozumienia mechanizmu choroby uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kwietniu w konferencji popularnonaukowej „Depresja młodzieży”.

W Legnickim Teatrze oprócz wielu młodych ludzi zebrali się również specjaliści z dziedziny chorób i zaburzeń psychicznych.

Konferencja pozwoliła uczestnikom zrozumieć istotę depresji. Prelegenci przekazali cenne informacje o rozpoznawaniu i leczeniu schorzenia.

Najważniejsze, że z depresją można walczyć a przede wszystkim można ją pokonać.

Kamila Kopyłeć, uczestniczka konferencji.

Szanowni Państwo, informuję że strajk w naszej szkole został bezterminowo zawieszony.
Zajęcia edukacyjne od dnia 29 kwietnia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSO Nr 4 w Legnicy.
W dniach 29-30 kwietnia i 2 maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych-odbywają się zajęcia opiekuńcze.
6 i 7 maja –rozpoczynają się matury, do szkoły nie przychodzą klasy pierwsza i druga liceum.

Szanowni Państwo,

W dniu 28 marca 2019 r. otrzymałam oficjalną informację, że w wyniku niespełnienia żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczęta zostanie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy akcja strajkowa, która trwać będzie do odwołania. Ostateczna liczba przystępujących pracowników do strajku będzie podawana Dyrektorowi szkoły w każdym kolejnym dniu strajku począwszy od 8 kwietnia.

W związku z powyższym informuję o prawdopodobnym wystąpieniu trudności, a nawet braku możliwości realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

W tym tygodniu prowadzone są rozmowy Związków Zawodowych z Ministerstwem Oświaty, które mogą mieć wpływ na zapowiadaną akcję strajkową. Postaram się na bieżąco informować Państwa o sytuacji strajkowej, która będzie miała miejsce na terenie naszej szkoły.

Proszę Państwa o wyrozumiałość w tej sytuacji i zapewniam, że dołożymy wszelkich starań w zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa dzieciom.
Anna H-Małańczak

Do góry