Filar Planu Daltońskiego- Samodzielność

Dlaczego samodzielność? Jest ona jednym z filarów  edukacji daltońskiej.  Dziecko jest w stanie samo zrobić więcej niż nam się wydaje.

Wystarczy mu zaufać i stworzyć okazje do samodzielnej pracy. Samodzielność w planie daltońskim oznacza, że dzieci same rozwiązują problemy, same wykonują zadania i poszukują właściwych rozwiązań.

W planie daltońskim uczeń się rozwija jako samodzielny i odpowiedzialny człowiek. Za pomocą tablicy zadaniowej, umieszczonej w sali lekcyjnej,  dziecko samodzielnie  planuje swoją pracę, decyduje, czego będzie się uczył, w jakim zakresie opanuje dany materiał, a następnie  realizuje założone cele w swoim własnym tempie. Stosowanie sygnalizatora podczas lekcji, sprzyja wyrabianiu nawyku samodzielnej  pracy w ciszy lub nawiązywania współpracy wtedy, kiedy jest to  potrzebne dla dziecka.  Rola nauczyciela  jest nauczenie dziecka strategii rozwiązywania problemów, radzenia sobie z przeszkodami jakie napotkać można w trakcie uczenia się.  Samodzielna praca bardzo dobrze działa na motywację, stanowi także ważny czynnik dydaktyczno – organizacyjny.

 Dążenie do samodzielności jest potrzebą rozwojową każdego dziecka.  Pozwólmy dzieciom na samodzielność!

,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”(Helen Parkhurst).